Hungary United Kingdom(Great Britain)

Adatkezelési nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk!

Bizonyára már Ön is értesült az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletéről, mely magában foglalja az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) is, amely 2018. május 25-től alkalmazandó. A következő adatvédelmi tájékoztatóból megismerheti az általunk végzett adatkezelést és az Önt megillető jogokat a GDPR szabályaival összhangban.

 1. Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Grafker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Levelezési címünk:     Grafker Kft. 1118 Budapest, Villányi út 78. 1/8.;

e-mail: grafker@t-online.hu

 1. Az adatkezelés célja a közvetlen üzletszerzés, továbbá az ügyfél szándékának megfelelően további adatkezelési cél a termék (szolgáltatás) megrendelés teljesítésének biztosítása. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
 • a közvetlen üzletszerzés esetében vagy az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint, vagy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény* 3. § (1) bekezdés d) pontja**, illetve a GDPR szerint a közvetlen üzletszerzés (amelyet a GDPR (47) preambulum nevesít), mint az adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6 cikk (1) f) pont szerint;
 • a megrendelés teljesítése esetében az érintett féllel kötött szerződés a GDPR 6. cikk (1) b) pont szerint.

Az adatkezelésünk kiterjedhet az Ön által képviselt cégre, beosztására, (abban az esetben is személyes adatkezelésnek számít, e-mail, és telefon számának rögzítése – ha a céges e-mail, telefonszám alapján a személyére egyértelműen beazonosíthatóan utal elektronikus, vagy nyomtatott forrásból származó elérhetősége) családnévre, keresztnévre, címre, telefonszámra, e-mail címre, továbbá ügyféltörténetre.

 1. Személyes adatai kezelésében más személyek is közreműködhetnek adatfeldolgozóként (mint az adottfeladattal megbízott – delegált – munkatársaink, szerződött könyvelőnk, bérszámfejtőnk, jogi, munkavédelmi, tűzvédelmi, IT, képviselőink, szolgáltató cégeink munkatársai), azonban az adatkezelő a Grafker Kft. marad.
 2. Az Ön személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok által (pl. a polgári, adójogi előírásokat és a törvény rendelkezéseit) meghatározott időtartamig, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartamig kezeljük és tároljuk. Ennek megfelelően eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában közvetlen üzletszerzés céljából addig kezeljük és tároljuk adatait, amíg Ön meg nem tiltja adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri, megrendelés esetén az adójogszabályok által előírt időtartamig, egyéb esetekben 3 éves időtartamig.
 3.  Önnek joga van személyes adataihoz hozzáférni (tájékoztatást kérni), kérheti azok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelésük és továbbításuk ellen az adatkezelőnél az 1. pontban megadott elérhetőségeken.
 4. A személyes adatok közvetlen üzletszerzési célból történő kezelése elleni tiltakozás – amit bármikor megtehet – esetén a személyes adatok abból a célból kerülnek megőrzésre, hogy megakadályozzuk a személyes adatok más forrásból történő átvételét és felhasználását.
 5. Személyes adatainak megadása önkéntes, de személyes adatok (családi és keresztnév, illetve cím) hiányában nem tudjuk teljesíteni megrendeléseit.
 6. Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatai adott célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
 7. Joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., további elérhetőség: www.naih.hu).

Budapest, 2018. május 15.

Ajánlatkérés
Megrendelő